Obaveštavamo sve kupce da zbog tehničkih problema, nije moguća registracija kupaca preko stranice "Registracija novog korisnika". Registraciju je moguće izvršiti samo preko stranice "Kasa". Radimo na otklanjanju problema. Hvala na razumevanju.
Sajt kupideo.com koristi kolačiće radi što boljeg iskustva naših posetilaca. Daljim korišćenjem sajta smatramo da ste saglasni sa našom politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića.

Povraćaj PDV-a za strane državljane


USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE:


1. Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

Pravo na povraćaj PDV imaju samo strani državljani (nisu poreski obveznici i nemaju prebivalište u Republici Srbiji) koji u prtljagu iznose kupljenu, nekorišćenu robu u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV) u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri meseca od dana kupovine.


2. Ima li još neki uslov koji treba ispuniti da bih mogao da računam na povraćaj PDV-a?

 Uslov je da carinskom organu radi overe podnesete ispravno popunjen obrazac REF 4 (koji je na lični zahtev popunio prodavac) kao i originalne račune za kupljenu robu. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinik.


3. Da li će mi carinik odmah vratiti PDV? Možete li da mi objasnite ulogu carinika pri povraćaju PDV-a?

Carinik samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV.


4. Da li mogu da ostvarim povraćaj PDV-a ukoliko ne posedujem pasoš, već samo ličnu kartu?

Ne, prema važećim propisima, u rubriku „broj putne isprave“ Obrasca REF 4, koju popunjava prodavac robe, mora biti upisan broj pasoša stranog državljanina, a ne broj lične karte.


5. Ko je meni i u kom roku dužan da vrati PDV, ukoliko ispunjavam sve uslove?

 Na osnovu dostavljenog overenog originala Obrasca REF 4, prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu, odnosno, podnosiocu zahteva. Treba voditi računa o tome, da je rok za dostavljanje zahteva za povraćaj PDV-a šest meseci od dana izdavanja računa.


 6. Da li je moguće zahtev za povraćaj PDV-a dostaviti poštom?

Da. Ukoliko overeni original Obrasca REF 4 dostavljate poštom, potrebno je da prodavcu dostavite i broj računa u banci na koji će se izvršiti povraćaj plaćenog PDV, ako taj broj računa prethodno niste naveli u Obrascu REF 4.


 7. Da li mojim roditeljima može biti isplaćen povraćaj PDV-a, ukoliko prodavcu donesu overeni REF 4 obrazac koji glasi na moje ime?

Da, može. Ukoliko Vaši roditelji donesu prodavcu uredno overen REF 4 obrazac, prodavac je dužan da izvrši refakciju PDV-a, odnosno isplati taj iznos gotovinski.


 8. Kako i u kojoj valuti će mi biti isplaćen povraćaj PDV?

Povraćaj PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši povraćaj PDV-a odmah, a ako se uplaćuje na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca REF 4 potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini. Taj dokument potom služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 

Preuzeto sa sajta: http://www.carina.rsLoading...
Loading...
Loading...