KupiDeo Meni
Korpa

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi 

Poštovani Potrošači molimo Vas da pažljivo pročitate opšte uslove poslovanja pre upotrebe KupiDeo.com internet prodavnice, jer se pripisuju svakoj Vašoj kupovini sa našeg Sajta.  Na taj način ćete biti obavešteni o svim pravima i obavezama koje imate kao Kupac naših proizvoda. Poručivanjem i kupovinom putem našeg Sajta, potvrđujete da ste se upoznali sa ovim opštim uslovima i da ih u potpunosti prihvatate.

Kupovinom putem našeg Sajta, zaključujete Ugovor o prodaji na daljinu sa S.T.R. Stelax, preduzeće za trgovinu na malo posredstvom pošte ili interneta  sa sedištem na adresi Beogradski put BB, 15216  Mišar-Šabac, MB:  54816561PIB: 100113133  na koji će se primenjivati odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti Potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih propisa Republike Srbije.

Narudžbine prispele do 11 časova, procesuiraju se istog dana, a narudžbine prispele nakon 11 časova procesuiraju se narednog radnog dana (ne računajući vikende i praznike).

KupiDeo se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u naznačenom roku.

1. Definicije

# Definicije
1 „Prodavac” ili „S.T.R Stelax” se odnosi na S.T.R Stelax preduzeće za trgovinu na malo posredstvom pošte ili interneta, sa sedištem na adresi Beogradski put BB, 15216  Mišar-Šabac, MB: 54816561, PIB: 100113133, broj telefona: +381656298646
2 „Opšti uslovi poslovanja”, „Uslovi” ili „OUP” se odnosi na opšte uslove poslovanja koji se odnose na kupovinu u našoj e-prodavnici.
3 „Kupac” ili „Vi” predstavlja svako fizičko lice koje poruči proizvod(e) putem našeg Sajta ili je zainteresovano da poruči proizvoda putem našeg Sajta.
4 „Korisnik Sajta” predstavlja svako lice koje pristupi i koristi naš Sajt.
5 „Gost” predstavlja svakog Kupca koji kupuje naše proizvode bez registracije na Sajtu.
6 „Registrovani korisnik” predstavlja svakog Korisnika Sajta koji je registrovao nalog na Sajtu.
7 „Potrošač” jeste svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti Potrošača.
8 „Ugovor” se odnosi na ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda Prodavca, koji uključuje odredbe OUP, kao i eventualne posebne uslove ugovorene između Ugovornih strana.
9 „Sajt” označava sajt KupiDeo, dostupan na sledećoj adresi: http://kupideo.com/.
10 „Politika privatnosti” se odnosi na poseban akt koji sadrži objašnjenja o načinu obrade Vaših podataka u vezi sa korišćenjem Sajta i u vezi sa kupovinom putem naše e-prodavnice – do Politike možete doći klikom na ovaj link.


2.   Opšte odredbe

 • Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na celokupno poslovanje Prodavca, što obuhvata ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.
 • Svi posebni uslovi koji odstupaju od OUP, a naročito uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno izričito ugovoreni i pisanim putem potvrđeni od strane Prodavca.
 • Sajt i e-prodavnica KupiDeo nisu namenjeni licima mlađim od 15 godina.
 • Naručene proizvode isporučujemo isključivo kurirskom službom "City Express" na teritoriji Republike Srbije.

3. Poručivanje

 • Poručivanje naših proizvoda može se izvršiti putem Sajta ili telefonskim putem.
 • Kupac ima mogućnost izbora poručivanja proizvoda u svojstvu Gosta ili u svojstvu Registrovanog korisnika. Ukoliko je prilikom prethodne kupovine već registrovao svoj nalog, Kupac može izvršiti poručivanje putem istog naloga.

Poručivanje proizvoda koji Vam odgovara i koji odlučite da kupite možete izvršiti klikom na dugme Dodaj u korpu. Sadržaj korpe možete ažurirati ili izmeniti u bilo kom trenutku pre potvrđivanja porudžbine. Nakon što dodate u korpu sve proizvode koje želite da poručite, klikom na dugme Kasa bićete preusmereni na stranicu na kojoj je potrebno navesti podatke za dostavu poručenih proizvoda. Na tom mestu, potrebno je da unesete podatke za dostavu u poseban formular predviđen za to, nakon čega ćete potvrditi svoju porudžbinu klikom na dugme Porudžbina sa obavezom plaćanja čime se obavezujete da ćete platiti poručen proizvod u roku koji je naznačen ugovorom.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu u svojstvu Kupca, potvrđujete sledeće:

    1. da su Vam poznati Opšti uslovi poslovanja, odnosno da Vam je pružena stvarna mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,

  2. da su Vam, pre potvrđivanja porudžbine na Sajtu, na jasan i razumljiv način u skladu sa obavezom obaveštavanja Kupca pružena sva neophodna obaveštenja od strane KupiDeo, kao i

   3. da u svojstvu Kupca dajete svoju saglasnost na Opšte uslove poslovanja.


Obaveza obaveštavanja u smislu tačke 2. naročito obuhvata informacije o:

 • osnovnim obeležjima robe;
 • Prodavcu - poslovno ime, matični broj, adresu sedišta i broj telefona;
 • prodajnoj ceni, načinu obračuna prodajne cene i svim dodatnim troškovima, poput troškova isporuke koje snosi Kupac;
 • načinu plaćanja, načinu i rokovima isporuke i o načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 • načinu izjavljivanja reklamacija i mestu prijema reklamacija, kao i o načinu postupanja Prodavca po njima;
 • zakonskoj odgovornosti zbog nesaobraznosti proizvoda;
 • uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu nesaobraznosti;
 • uslovima za raskid Ugovora.

Po izvršenoj porudžbini, na mejl adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje stići će automatski mejl kojim potvrđujemo Vašu porudžbinu. Naša služba internet prodaje će odmah po prijemu porudžbine izvršiti proveru: 

 • U slučaju da nismo u mogućnosti da Vam dostavimo željeni proizvod, nakon što Vas obavestimo o tome Vaša porudžbina će se smatrati otkazanom.
 • Ukoliko je moguća isporuka jednog dela Vaše porudžbine, naša služba internet prodaje će Vas obavestiti o tome. U tom slučaju, uz Vašu saglasnost, izvršićemo isporuku dela porudžbine koji je raspoloživ.
 • Ukoliko smo u mogućnosti da u celosti izvršimo Vašu porudžbinu, poslaćemo Vam mejl potvrde porudžbine.

o čemu ćemo Vas obavestiti u roku od najviše 5 radnih dana.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u pogledu Vaše porudžbine, možete nas kontaktirati putem email adrese office@kupideo.com ili pozivom na broj +381656298646.

4. Cena

 • Sve cene navedene na Sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima (informativno se može prikazati i u evrima). 
 • Cene istaknute na našem Sajtu važe isključivo za kupovinu putem interneta.
 • Troškovi prevoza su istaknuti u tački 6. Isporuka.

5. Plaćanje

Plaćanje proizvoda naručenih putem KupiDeo internet prodavnice moguće je izvršiti:

 • uplatom na račun S.T.R. Stelax-a i to: račun broj 160-110789-31 koji se vodi kod banke Banca Intesa u skladu sa instrukcijama koje Vam pošaljemo;
 • pouzećem, tj. gotovinom prilikom preuzimanja paketa na željenoj adresi.

U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će Vam predati paket sa proizvodima koje ste poručili, u kom se nalazi i račun.


6. Isporuka


Isporuka proizvoda se vrši kurirskom službom ili se lično preuzima na adresi Vojvode Mišića 69, 15000 Šabac (S.T.R. Stelax). 

Cena isporuke nije uračunata u cenu proizvoda, a formira se u odnosu na težinu proizvoda prema ugovorenom cenovniku sa kuriskom službom, na teritoriji cele Srbije (PDV je uračunat u cenu).

Troškovi isporuke su besplatni u sledećim situacijama:

 • Ukoliko ste Gost ili Registrovani korisnik kao fizičko ili pravno lice i iznos porudžbine je veći od 6000 dinara.

Troškovi isporuke nisu besplatni u sledećim situacijama:

 • Ukoliko ste naručili freon, kompresor ili aksijalni ventilator.
 • Ukoliko je posebno pravljena porudžbina za deo/proizvod.

Proizvodi koje poručite putem našeg Sajta biće dostavljeni na adresu koju ste Vi naznačili (u slučaju Parcel Shopa na adresu koju ste izabrali koristeci tu opciju) putem kurirske službe City Express.

Poručeni proizvodi  koji su na lageru  dostavljaju se Vama lično ili licu koje ste naznačili kao primaoca pošiljke u roku od 5 radnih dana, a najkasnije u roku od 30 dana.  U slučaju kada naručeni proizvodi nisu na lageru, a KupiDeo evidentira uplatu, Kupac će biti obavešten o roku isporuke.  Isporuka o roku ne predstavlja bitan element Ugovora.

Pošiljka se dostavlja na adresu koju ste naveli u formularu za poručivanje. Isporuka se vrši radnim danima u periodu od 8 do 17 časova. Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

U slučaju da kurirska služba ne zatekne nikoga na adresi isporuke, kurir će Vas kontaktirati telefonom radi dogovaranja novog termina isporuke. Ukoliko i nakon toga dostavljanje ne bude moguće krivicom Kupca, odnosno lica koje je naznačeno kao primalac pošiljke, Kupac će biti dužan da snosi troškove vraćanja pošiljke Prodavcu, a Ugovor će se smatrati raskinutim.

Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca u trenutku predaje proizvoda Kupcu.

Proizvodi sa oznakom: "Proizvod nije preporučljiv za slanje putem kurirske službe", mogu biti poslati kurirskom službom, ali odgovornost usled transporta paketa pada isključivo na teret kupca. Proizvodi sa tom oznakom su najčešće od stakla, lako su lomljivi i bez obzira na način pakovanja, mogu biti oštećeni usled transporta (dovoljan je i samo potres paketa).

Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome obavestiti Kupca bez odlaganja.


POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE

Kupac je dužan da, prilikom preuzimanja pošiljke, u prisustvu kurira vizuelno pregleda paket i zahteva otvaranje paketa kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja na pakovanju ili poručenom proizvodu.

Ukoliko se ustanovi da proizvod ima vidljive nedostatke, kurir će sačiniti zapisnik o reklamaciji.

Rok za prijavu reklamacije usled oštećenja u transportu je 24h od trenutka preuzimanja poručenih proizvoda.


OTKAZIVANJE ISPORUKE

Kupac ima pravo da otkaže isporuku u bilo kom trenutku, slanjem mejla na  office@kupideo.com .

 • Ukoliko je isporuka otkazana pre nego što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa plaćenog za proizvode i isporuku.
 • U slučaju otkazivanja porudžbine nakon što je Prodavac poslao proizvode, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju, Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda Prodavcu.

Po otkazivanju isporuke pozivom telefonskog broja, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju porudžbine na svoju email adresu.


7. Zaštita podataka o ličnosti


KupiDeo obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija kliknite na link do Politike privatnosti.

Radi prikupljanja pojedinih podataka o ličnosti Korisnika Sajta, koristimo kolačiće. Više informacija o tome koje kolačiće koristimo možete saznati klikom na Politiku privatnosti .


8. Saobraznost i reklamacije


Ovaj deo Opštih uslova poslovanja – Saobraznost i Reklamacija se odnosi na situaciju kada roba Kupcu nije stigla u ispravnom stanju, odnosno kada roba ima određene nedostatke, kada je nesaobrazna. 

S.T.R. Stelax je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. S.T.R. Stelax je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ukoliko je Kupac za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, Kupac je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. 

S.T.R. Stelax ne obavezuje period od dve godine u kome odgovara za saobraznost za sledeću robu:

 • Rezervne delove - 6 meseci.
  Reklamacija na funkcionalnu neispravnost rezervnog dela se prihvata samo u slučaju da je rezervni deo ugradio registrovan servis i za to izdao fiskalni račun.
 • Potrošna roba/materijal.
 • Kompresore, upravljačke jedinice (moduli) - Koji nakon ugradnje gube mogućnost da budu reklamirani zbog nemogućnosti utvrđivanja uzroka kvara.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi S.T.R. Stelax.

Za detalje o pravilniku, uslovima i načinima rešavanja reklamacije Kupaca u online prodaji posetite link.


9. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova


Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao Prodavac smo dužni da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi: https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene Potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam Prodavac;
 • na neposredne pregovore između Potrošača i Prodavca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je Prodavac pokrenuo protiv Potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.


10. Odustanak od ugovora


Ukoliko Kupac iz nekog razloga nije zadovoljan proizvodom/ima, može ih vratiti u roku od 14 dana uz popunjavanje obrasca za odustanak ugovora na daljinu putem online forme. Uz svaku porudžbinu Kupac dobija na mejl potvrdu da je porudžbina primljena i obrazac za odustanak od ugovora na daljinu u pdf formatu, koji se može popuniti i poslati poštom na adresu Beogradski put BB, 15216 Mišar ili faksom na broj 015/381-222. Troškovi povrata (troškovi kurirske službe) spadaju na teret kupca.  Po prijemu proizvoda,  utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost  robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono  što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja  utvrđuje ovlašćeno lice u firmi S.T.R. Stelax, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća  Potrošaču.

Primer:
- oštećenje ambalaže 10% vrednosti proizvoda
- oštećenje proizvoda koje ne utiče na funkcionalnost 20% vrednosti proizvoda

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj  meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na  njegov trošak.


11. Saglasnot i promena uslova


KupiDeo je u obavezi da obavesti svoje Kupce o bilo kakvim promenama opštih uslova poslovanja. Svaki Kupac prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

12. SMS servis

SMS servis je usluga koja Kupcu - fizičkom licu omogućava da dobija sledeće automatske SMS poruke:

1. Praćenje pošiljki,

2. Obaveštenje o završenoj isporuci,

3. Promocije,

Usluga SMS servis je aktivirana time što je data saglasnost za Opšte uslove poslovanja. Za odjavu sa SMS servis usluge poslati sms poruku sa sadržajem "STOP" na broj  +381656298646.

13. Poručivanje rashladnih komora

Poručivanje rashladne komore se radi preko forme, radi utvrđivanja odgovarajuće rashladne opreme. 

Rok za montažu je 7-14 dana uz ranije potpisan ugovor.

Ugovor se radi u 3 primerka. I radi se između:
- prodavca
- izvođača radova
- kupca


Ovi Opšti uslovi poslovanja važe od 23.12.2021.

Proizvod trenutno nije na stanju. Unesite Vaše podatke i na mejl će Vam stići obaveštenje, čim proizvod bude dostupan.

Ime
Mejl
Telefon