KupiDeo Meni
Korpa

Povraćaj PDV-a za strane državljane


USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE:


1. Ko ima pravo na povraćaj PDV-a?

Pravo na povraćaj PDV imaju samo strani državljani (nisu poreski obveznici i nemaju prebivalište u Republici Srbiji) koji u prtljagu iznose kupljenu, nekorišćenu robu u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV) u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri meseca od dana kupovine.


2. Ima li još neki uslov koji treba ispuniti da bih mogao da računam na povraćaj PDV-a?

 Uslov je da carinskom organu radi overe podnesete ispravno popunjen obrazac REF 4 (koji je na lični zahtev popunio prodavac) kao i originalne račune za kupljenu robu. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinik.


3. Da li će mi carinik odmah vratiti PDV? Možete li da mi objasnite ulogu carinika pri povraćaju PDV-a?

Carinik samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV.


4. Da li mogu da ostvarim povraćaj PDV-a ukoliko ne posedujem pasoš, već samo ličnu kartu?

Ne, prema važećim propisima, u rubriku „broj putne isprave“ Obrasca REF 4, koju popunjava prodavac robe, mora biti upisan broj pasoša stranog državljanina, a ne broj lične karte.


5. Ko je meni i u kom roku dužan da vrati PDV, ukoliko ispunjavam sve uslove?

 Na osnovu dostavljenog overenog originala Obrasca REF 4, prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu, odnosno, podnosiocu zahteva. Treba voditi računa o tome, da je rok za dostavljanje zahteva za povraćaj PDV-a šest meseci od dana izdavanja računa.


 6. Da li je moguće zahtev za povraćaj PDV-a dostaviti poštom?

Da. Ukoliko overeni original Obrasca REF 4 dostavljate poštom, potrebno je da prodavcu dostavite i broj računa u banci na koji će se izvršiti povraćaj plaćenog PDV, ako taj broj računa prethodno niste naveli u Obrascu REF 4.


 7. Da li mojim roditeljima može biti isplaćen povraćaj PDV-a, ukoliko prodavcu donesu overeni REF 4 obrazac koji glasi na moje ime?

Da, može. Ukoliko Vaši roditelji donesu prodavcu uredno overen REF 4 obrazac, prodavac je dužan da izvrši refakciju PDV-a, odnosno isplati taj iznos gotovinski.


 8. Kako i u kojoj valuti će mi biti isplaćen povraćaj PDV?

Povraćaj PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši povraćaj PDV-a odmah, a ako se uplaćuje na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca REF 4 potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini. Taj dokument potom služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 

Preuzeto sa sajta: http://www.carina.rsProizvod trenutno nije na stanju. Unesite Vaše podatke i na mejl će Vam stići obaveštenje, čim proizvod bude dostupan.

Ime
Mejl
Telefon