Ukoliko vaše poslovanje zahteva skladištenje lako kvarljive robe, rashladna komora (hladnjača) je potreba i obaveza. Osim što doprinosi smanjenju troškova čuvanja i distribucije, hladnjača povećava poverenje kupaca i poslovnih partnera, koji očekuju dosledan i visok kvalitet isporučenog.

Izbor rashladne komore podrazumeva konsultovanje sa poznavaocima ove oblasti i majstorima koji će komoru montirati, ali je dobro da budući vlasnik ima predznanja, predloge i prava pitanja.

Budite spremni da do detalja razjasnite sebi i drugima za šta vam je trenutno potrebna komora, i za koje još namene bi mogla da bude upotrebljena u budućnosti. Oprema za rashladu obično se koristi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, laboratorijama, hotelskim kuhinjama i restoranima, prodaji svežeg rezanog cveća, u delatnostima u kojima je neophodno osetljive mašine, merne i slične instrumente čuvati u kontrolisanim temperaturnim uslovima... Imajte u vidu da svaka namena zahteva donekle specifične karakteristike komore.

Sledeća važna osobina hladnjače je kapacitet. Kapacitet direktno utiče na efikasnost rada. Prema opštim preporukama veličina, odnosno zapremina komore, trebalo bi da bude oko 40% veća od vaših potreba. Neophodno je da postoji dovoljno prostora za police i drugu opremu za skladištenje, za kretanje i manipulisanje proizvodima, protok vazduha. Veće hladnjače su energetski efikasnije, pošto ih je teže „zagrejati“ toplim vazduhom koji s vremena na vreme ulazi tokom korišćenja.

Temperaturni opseg će zavisiti od robe koju skladištite. Nekada su to precizni zahtevi za temperaturu i temperturnu stabilnost, a u izvesnim slučajevima dozvoljena su odstupanja. Kad već investirate u komoru, dobro se informišite i sledite najbolje prakse.

U zavisnosti od vaših potreba, dobavljač će vam dati ponudu. Pitajte sve što vas interesuje u vezi izolacionih materijala, efikasnosti, bezbednosti rada i samog procesa hlađenja.

Dobavljač mora da garantuje ispunjenost standarda za ovaj tip uređeja, održavanje u određenom roku, rezervne delove.

Dobavljač će vas sigurno i obučiti za efikasno korišćenje, tako da komora zadrži svoje performanse uz maksimalne uštede energije. Pitajte o svemu što je vezano za održavanje. Održavanje komore trebalo bi da zahteva samo neophodno vreme i troškove. Za sve što vam se učini suviše komplikovano, raspitajte se može li da bude jednostavnije.

Posebno obratite pažnju na detalje koji se mogu tražiti kao dodatni zahtevi.

Termometri moraju da budu na lako dostupnom mestu, kako biste mogli da kontrolišete temperaturu u komori.

Raspitajte se o mogućnostima postavljanja alarm uređaja, koji bi vas obavestili ako dođe do iznenadnog kolebanja parametara, ili vrata slučajno ostanu otvorena.

Obratite pažnju na pod. U nekim hladnjačama on je obavezan, a čak i ako nije možete razmisliti o njemu. Proverite kvalitet poda i koliko se kliza.

Raspitajte se o buci koju proizvodi komora tokom rada. U nekim situacijama i to može da bude važno. Nestandardne police takođe mogu da budu deo ponude, ako je to vaša potreba.

Osvetljenje komore obično je štedljivim LED sijalicama. Da li su sijalice i koliko otporne na paru i udarce, i da li je rasveta urađena profesionalno i istovremeno u skladu sa vašim zahtevima?

Vrata komore moraju idealno da dihtuju, da budu dobro izolovana i robustna kako bi izdržala svakodnevnu upotrebu i održavanje. Proverite postoji li bezbednosni mehanizam koji garantuje da čovek ne može biti zaključan unutra. PVC zavesa za vrata koja sprečava da hladan vazduh izađe i čestice prljavštine uđu u komoru, dobar je izbor.

Početno ulaganje u profesionalnu rashladnu komoru sigurno će se učiniti kao velika investicija, ukoliko komoru ranije niste imali. Ovo ulaganje se, međutim, vraća veoma brzo, kroz svežinu i produženu ispravnost robe. Zbog toga predlažemo da bez odlaganja razmislite o rashladnim komorama, i kada to nije vaša obaveza u poslovanju.