Briga o klimatskim promenama i zalaganje za cirkularnu ekonomiju bili su neposredni povodi za jednu dobru vest za potrošače u Evropskoj uniji. Oni će u narednim godinama dobiti niz novih prava i podsticaja za popravku aparata u domaćinstvu, i posle isteka zakonske garancije.

Sa procesom usklađivanja sa evropskim propisima, može se očekivati da se slično dogodi i kod nas, a kada će to tačno i u kojem obimu biti, ostaje da se vidi.

U Evropskoj uniji postignuta je “politička saglasnost o nacrtu zakona” na nivou Evropskog parlamenta i Saveta Evrope. Ciljevi su, kako se navodi, smanjenje otpada, jačanje sektora popravki, i pomoć građanima tako što će popravke postati pristupačnije. Dogovorena pravila, uopšteno, definišu obaveze proizvođača i podstiču potrošače da produže životni ciklus uređaja popravkom.

Šta to, konkretno, znači?

Posle isteka garancije proizvođač će imati obavezu da popravi uobičajene proizvode za domaćinstvo kao što su mašine za pranje veša, usisivači, šporeti… Proizvodi će biti dodavani na listu, a već sad se zna da će se na njoj naći i smart telefoni.

Dok se čekaju rezervni delovi za usisivače , zamrzivače, male kućne aparate… odnosno teče vreme potrebno da se završi popravka, potrošači će imati opciju da pozajme drugi uređaj, ili uzmu reparirani umesto svog.

Potrošači će biti obavešteni o obavezi proizvođača da izvrši popravku i imaće besplatan onlajn pristup indikativnim cenama popravke. Posle datuma popravke, zakonska garancija za popravljenu robu biće produžena za godinu dana.

Zadovoljni i majstori

Pored potrošača, i majstori će od novih propisa imati koristi. Rezervni delovi za belu tehniku i ostale aparate, kao i specijalni alati za popravke moraće da budu ponuđeni od strane proizvođača po razumnoj ceni.

Postignut je i dogovor o zabrani za proizvođače da koriste ugovorne klauzule, hardverske ili softverske tehnike za ometanje popravki. Posebno, ne bi smeli da ometaju nezavisne servisere u korišćenje polovnih ili 3D rezervnih delova.

Da bi se olakšao proces popravke, biće postavljena i evropska onlajn platforma sa nacionalnim sekcijama. Putem ovih platformi potrošači u svakoj zemlji Evropske unije moći će da pronađu lokalne servise, prodavce repariranih aparata, kupce neispravnih uređaja, kao i kontakt podatke inicijativa za popravke, koje vode lokalne organizacije i lokalna zajednica.

Da popravke budu jeftinije

Evropski parlament poseban akcenat stavlja na obavezu svih aktera da popravke budu značajno pristupačnije za potrošače. Svaka država članica moraće da uvede najmanje jednu meru za promovisanje popravki, kao što su vaučeri ili sredstva za popravke, informativne kampanje, kursevi popravke ili podrška radionicama za popravke koje vode lokalne zajednice. Predviđena je i stimulativna poreska politika, koja će smanjiti PDV na usluge popravke.

Vredi napomenuti da je Evropski parlament, zajedno sa udruženjima potrošača, više od deset godina vodio borbu da do ovakvih propisa dođe. Zanimljivo je da udruženja potrošača i udruženja koja se zalažu za lakšu popravku predlažu da se uvedu pravila koja bi olakšala popravke neprofesionalcima. Uslov bi bio da se potrošačima omogući pristup svim rezervnim delovima i priručnicima za popravku. Poslovne organizacije su, naravno, protiv toga, napominjući da profesionalne popravke moraju da ostanu obavezne. Udruženja proizvođača i ovlašćeniih servisera upozoravaju da bilo kakve informacije i zahtevi potrošača i korisnika uređaja ne bi smeli da ugrožavaju intelektualnu svojinu kompanija.

Za primenu “proširenog prava na popravku” potrebno je, ipak, da prođe još neko vreme. Pošto Savet i Parlament zvanično usvoje usaglašenu direktivu i objavi je Službeni list EU, države članice će imati 24 meseca da je uvedu u nacionalna zakonodavstva.

U najkraćem, ubuduće bi trebalo da postane lakše i jeftinije da se aparat za domaćinstvo popravi nego da se kupi nov, što danas nije uvek slučaj.