KupiDeo Meni
Korpa
Obaveštavamo sve kupce da je dostava i dalje besplatna za sve porudžbine preko 6000 dinara, osim za freone i kompresore. Kupovinom freona ili kompresora, na kasi će se prikazivati besplatna dostava, ali će se na računu obračunavati troškovi, po važećim cenama istaknutim na sajtu. Radimo na rešavanju automatskog obračunavanja i zahvaljujemo se svima na razumevanju.

Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449

Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449
Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449
Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449
Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449

Podeli

Spoljašnji okvir vrata za veš mašinu Gorenje.

Ovaj deo odgovara za mašine sa sledećim oznakama:
WA62081 151246 PS23/080 WS42081 170488 PS25/080 ADMIRAL 7012W 282950 PS23/120 WA50060 PS03/060 185837
WA63101 151249 PS33/100 WS40129 247467 PS0A5/120 WA50100 157343 PS03/100 WA63140 PS31/140 134373
WA62061 151287 PS23/060 WA62141 705073 PS21/140 WA60129 267912 PS0A3/120 WA63140 PS33/140 134373
WA62115 187605 PS23/110 WA62141 705073 PS23/140 WS41111 175269 PS15/11B WA63100 PS33/100 146231
WS42125 188100 PS25/120 WS41100 175649 PS15/10B WA63121 177583 PS33/12A BWA63120 PS33/12A 146789
KWA61061 118663 PS13/06B WA62081 117239 PS23/080 WA63140 181666 PS33/140 WA63131 PS33/130 160606
WA640 194360 PS23/140 BWA62101 146788 PS23/10A WA72111 185832 PS23/110 WS43121 PS35/120 170495
WS53121S 301103 PS37/120 WA62141 147599 PS21/140 WA62111 107465 PS23/110 WS43120 PS35/120 170500
WS52145 304226 PS25/140 WA62111 188893 PS23/110 KWA62101 118664 PS23/100 WS41121 PS15/12B 170504
WA63161-G 166712 PS41/160 WA62135 191322 PS23/130 WA72160 374924 PS21/160 WA6122N PS23/120 250044
WS42101 170489 PS25/100 WS42122 170809 PS25/120 WA72125 281043 PS23/120 WS53105 PS25/100 334299
WU62081 173880 PS24/08B WS53100 249105 PS35/100 WS53120 282156 PS35/120 WS41081 PS15/08B 175147
WS40089 247457 PS0A5/080 WA60089 267930 PS0A3/080 KWA71081 226583 PS13/08B WS43121 PS37/120 150062
WA71141 332269 PS13/14B WU63121 101858 PS34/12D WA62101 161079 PS23/100 WA62061 PS23/060 150926
WS43141 185838 PS35/140 WA62101 110605 PS23/100 WS42125 252659 PS25/120 WA63121 PS33/120 101751
WA63131 107466 PS33/130 WA61131 118084 PS13/13B WA62101 101748 PS23/100 WA61061 PS13/06B 123065
WA62101 117281 PS23/100 WA63120 134372 PS33/120 WA62121 151248 PS23/120 WA71061 PS13/06B 123065
WA61111 133378 PS13/11B BWA61081 146787 PS13/08C WA61121 191023 PS13/12C WS43080 PS35/080 170498
WS42121 150058 PS27/120 WA61081 151245 PS13/08B WA62085 225781 PS23/080 WA62105 PS23/100 225023
WS43100 170499 PS35/100 WA62105 188103 PS23/100 WS42101 170474 PS25/100 WA60085 PS0A3/080 267619
WS42121 170507 PS25/120 WS52125 277093 PS25/120 WS42081 170782 PS25/080 WA60065 PS0A3/060 267621
WA62122 170647 PS23/120 WS53120 285384 PS35/120 WS40105 244104 PS0A5/100 WS42081 PS25/080 175511
WA61101 705066 PS13/10B WA63082 151283 PS31/080 WS53125 334301 PS25/120 WA61081 PS13/08B 101742
WS41091 175281 PS15/09B WA63080 225021 PS33/080 WS42081 175139 PS25/080 WA63101 PS33/100 101750
WS41080 175513 PS15/08B WA50050 157340 PS03/050 WS43091 175765 PS37/090 WA62121 PS23/120 104748
WA62121 101749 PS23/120 WS42081 173135 PS25/080 WA72125 185835 PS23/120 WA7014 PS23/140 357751
WA61081 137487 PS13/08B WS42105 252658 PS25/100 WA63080 135227 PS33/080 WS42105 PS25/100 187851
WA61102 151291 PS11/10B WS51081RS 272016 PS15/08BR WA61111 189162 PS13/11B WS52125 PS25/120 304223
WA62135 187606 PS23/130 WA72149 335524 PS23/14B WS52105 199311 PS25/100 WA7660i PS21/160 307620
WA62125 191323 PS23/120 WS52Z105RSV 350021 PS25/10BR WS52105 299495 PS25/100 WS52105 PS25/100 285379
WS43100 170501 PS35/100 WS52105RSV 350021 PS25/10BR WA50065 251923 PS0A3/060 WS531001 PS35/100 285383
WA62101 151247 PS23/100 WS41120 175601 PS15/12B WA7390i 323985 PS23/130 WA63142 PS33/140 249099
WA63122 151282 PS31/120 WA63120 117456 PS33/120 WA62101 705071 PS23/100 WS52105 PS25/100 252660
WS42085 188596 PS25/080 KWA62081 118665 PS23/080 WS42101 175120 PS25/100 WA60109 PS0A3/100 267916
WS52145 292686 PS25/140 WA61121 160604 PS13/12B WS43100 175134 PS35/100 WS41110 PS15/11B 175597
WA73162 306254 PS31/160 WS41101 170502 PS15/10B WA62145 184776 PS23/140 WA61121 PS13/12B 104749
WA50085 251929 PS0A3/080 WS43122 170807 PS35/120 WA63160 144358 PS31/160 WA62081 PS23/080 145897
WS42085 252657 PS25/080 WS51081R 225657 PS15/08BR WA63160 144358 PS41/160 WS53101S PS37/100 301218
WA71121 338666 PS13/12B WA50075 262270 PS0A3/080 WA61121 156400 PS13/12B WA7142SL PS23/14B 304948
WS51Z081RS 350010 PS15/08BR WA63100 151299 PS33/100 WA62085 187608 PS23/080 WS53101 PS35/100 285381
WS51081RS 350010 PS15/08BR WS53080 199306 PS35/080 WA62115 191324 PS23/110 WA72081 PS23/080 228530
WA62145 185615 PS23/140 WS52105 303917 PS25/100 WA6142S 305561 PS23/14B WS40109 PS0A5/100 247477
WA63160 150076 PS41/160 WA61081 225778 PS13/08B WA62145H 311295 PS23/14A WA7500E PS23/140 345484
WA63160 150076 PS31/160 WS53080 247241 PS35/080 WA62142 161078 PS21/140 WS43080 PS35/080 175135
WA77149Eco 362297 PS23/140 WA63141 705076 PS31/140 WA62141 167422 PS23/140 WS43140 PS35/140 175598
WS41081 170471 PS15/08B WA63141 705076 PS33/140 WA61110 175520 PS13/11B WS42090 PS25/090 175646
WA62142 170650 PS23/140 WS42080 175512 PS25/080 WA62125 185404 PS23/120 WS43080 PS35/080 183199
WA62141 173784 PS23/140 WS42111 175669 PS27/110 WS42101 150057 PS27/100 WA63140 PS33/140 133892
WA63100 247472 PS33/100 WA62125 184760 PS23/120 WA61101 151286 PS13/10B WA63140 PS31/140 133892
WS53145 334304 PS25/140 WA61101 198805 PS13/10B WA61121 297491 PS13/12B WA62122 PS21/120 151284
WA61121 705067 PS13/12B WA62145 297474 PS23/14B WA61051 160599 PS13/05B WA62121 PS23/120 123162
WA61081 126722 PS13/08B WD12700J(LCD) 170219 PS33/120 WA62111 161080 PS23/110 WA50089 PS0A3/080 195680
WA62081 138021 PS23/080 WS43122 170808 PS35/120 WS52125 252655 PS25/120 WA61111 PS13/11B 198306
WA62101 188898 PS23/10A WA72145 270970 PS23/140 WS53121 253951 PS35/120 WA61092 PS13/09B 286413
WS53100 304228 PS35/100 WA62121 705072 PS23/120 WA71141 343331 PS23/14B WS43101 PS35/100 170491
WS42121 170490 PS25/120 WA63100 179489 PS33/100 WA63121 179530 PS33/12A WA62147 PS23/14B 337711
WS43121 170492 PS35/120 WA63100 135229 PS33/100 WA63141 117270 PS33/140 WS41090 PS15/09B 175647
WS43101 150061 PS37/100 WA63120 135240 PS33/120 WA63141 117270 PS31/140 WA62141 PS21/140 117269
WS53100 199308 PS35/100 WA61061 145895 PS13/06B WA61062 137607 PS13/06B WA62141 PS23/140 117269
WS52101S 301170 PS27/100 WA62125 187604 PS23/120 WA62092 137608 PS23/090 WA63121 PS33/120 138022
WA72160 305800 PS21/160 WA62092 190953 PS23/090 WA63121 198315 PS33/120 WS52125 PS25/120 199301
WA63170 159271 PS41/170 WA61121 198307 PS13/12B WA7.60 292692 PS23/140 WS431001 PS35/100 273735
WA61061 160600 PS13/06B WA61081 160601 PS13/08B WS41081 170475 PS15/08B WS52085 PS25/080 285366
WA61101 160602 PS13/10B WA61081R 164127 PS13/08BR WS42102 170804 PS25/100 WA50080 PS03/080 157342
WA63141 167423 PS33/140 WS53120 247229 PS35/120 WA61090 175514 PS13/09B WS43101 PS35/100 170494
WS41101 170472 PS15/10B WA650 335905 PS23/150 WA62085 188105 PS23/080 WS40085 PS0A5/080 247478
WS41121 170487 PS15/12B WA63102 151281 PS31/100 WS52125 285386 PS25/120 WA82144 PS23/140 343332
WS43120 170497 PS35/120 WA655E 364245 PS23/150 WA61061R 160613 PS13/06BR W7149ECO PS23/140 347111
WS52105RSV 234514 PS25/10BR WS42105 188594 PS25/100 WS42112 170555 PS25/110 WA63121 PS33/120 705075
WA63080 146230 PS33/080 WA62111 314692 PS23/110 WA60129 247475 PS0A3/120 WS43081 PS37/080 175827
WS43100 150059 PS37/100 WS51081RS 234513 PS15/08BR WS53121 249104 PS35/120 WA72101 PS23/100 179239
WA63080 151298 PS33/080 WA63080 160605 PS33/080 WA60149 267616 PS0A3/140 WA63101 PS33/10A 181667
WA62105 187550 PS23/100 WA60089 247473 PS0A3/080 WS43111 175654 PS37/110 WA63120 PS31/120 133891
WS42115 194773 PS25/110 WA60109 247474 PS0A3/100 WA61101 101743 PS13/10B WA63120 PS33/120 133891
WA72125 282950 PS23/120 WA72145 314717 PS23/14B WS42102 102848 PS27/100 WA62105 PS23/100 187603
WA61121 286333 PS13/12B KFL1000 164088 PS23/10A WA61121 117268 PS13/12B WA50109 PS0A3/100 195681
WA61061R 160634 PS13/06BR WS41101 170476 PS15/10B WA62102 151285 PS21/100 WS53140 PS35/140 293864
WS52105 247242 PS25/100

Napišite recenziju

Napomena: HTML nije podržan!
Loše Dobro
Captcha

Postavite nam pitanje

Napomena: HTML nije podržan!
Captcha
Okvir vrata veš mašine Gorenje WA61061 587449
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o ovom proizivodu, slobodno nas kontaktirajte preko kontakt forme za dodatne informacije ili telefonom 065/629-86-46. Radno vreme kontakt centra 08h:17h, subotom 08:14h.

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena.
Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona).
Online formular zahtev za odustanak od ugovora

Uputstvo za odustanak od kupovine možete pronaći putem sledećeg linka: Video uputstva

Postavite nam pitanje

Napomena: HTML nije podržan!
Captcha
  • Raspoloživost: Na stanju
  • Šifra proizvoda: 00811
  • Težina proizvoda: 0.34kg
MP cena: 990.00 din
900.00 din
Bez poreza: 750.00 din

Poštovani/a, proizvod trenutno nije na stanju. Unesite Vaše podatke i na mejl će Vam stići obaveštenje čim proizvod bude dostupan.

Ime
Mejl
Telefon
Napomena