Proizvodi iz naše ponude nisu samo za majstore. I drugi kupci nam se obraćaju i kupuju kod nas, a ono što najčešće traže su elektromaterijal i rezervni delovi za aparate za domaćinstvo.

Zato smo odlučili da par tekstova posvetimo osnovnim znanjima u oblasti elektromaterijala, provodnika, kablova i žica, kao i prateće opreme koja je amaterima potrebna za sitnije popravke.

Električne instalacije sa slabom i jakom strujom

Počećemo od onoga što sigurno znate. U svakom stanu postoje “bezopasni” i “po život opasni” kablovi i žice. Prve možete bez posledica dodirnuti ako su u strujnom kolu i oštećene, a kod drugih to nikako ne smete činiti.

Telekomunikacione instalacije su primer prvih, odnosno instalacija slabe struje. Njihova osnovna namena je prenos podataka. Između provodnika postoji napon, ali veoma slab. Telefonski i interfon kablovi, mrežni kablovi za kompjutere i modeme su u ovoj grupi, a pod sličnim naponom su obično i neki drugi uređaji kao što su protivpožarni i alarm sistemi.

Instalacije jake struje imaju zadatak da prenose električnu energiju do aparata i uređaja u vašem domaćinstvu. One su razvedene na različite načine od mesta gde ste priključeni na elektromrežu do utičnica. Strujni tok se nastavlja i dalje, ponovo putem provodnika, čim na kućnu mrežu priključite aparat. U grupu instalacija sa jakom strujom spadaju i gromobranske instalacije, o kojima nećemo ovom prilikom.

Građa i namena kablova

Kada kupujete elektromaterijal za određenu namenu, prvo što na kablovima možete primetiti je debljina, odnosno struktura na preseku. Kabl se obično sastoji iz jedne ili više metalnih žica, obloženih plastikom. Srebrnasti metal znači da je žica napravljena od aluminijuma, dok je žuto-crvena boja bakarnih provodnika. Žice mogu biti napravljene i od drugih metala, ali su na tržištu ovi najčešći.

Aluminijumski provodnici slabije provode električnu energiju od bakarnih, pa su zato žice od njih deblje. U nekim specifičnim uslovima sredine, sa hemijskim isparenjima na primer, aluminijumski provodnici lakše korodiraju, pa se moraju koristiti bakarni, ili aluminijumski presvučeni slojem bakra, ako se postavljaju kao neizolovani.

Logično vam je, sigurno, da bi žice trebalo da budu izolovane. Za neke namene one ipak ostaju gole, bilo da su pojedinačne ili je upleteno više njih. Za majstore amatere ovo nije bitan podatak, pošto vam neizolovani kablovi neće biti potrebni u kući, ali neka se zna. Vi se opredeljujete za izolovane kablove, koji se dele u tri grupe.

U prvoj grupi su kablovi koji se polažu iznad ili ispod maltera, ili kao vazdušni vodovi dužine do 20 metara. U drugoj su kablovi od utičnice do vašeg aparata u domaćinstvu, a u trećoj kablovi za potrošače male snage, sijalice na primer.

Dvožilni, trožilni, četvorožilni kablovi

Žice su, dakle, metalni provodnici koji se nalaze u kablu. Žice koje srećete u kablovima za domaćinstvo mogu biti punog preseka, ili takozvane užaste žice, sastavljene od više upredenih tankih žica. Oko svake žice je izolacija napravljena od plastike (PVC, PE…), gume, impregniranog papira ili tekstila, a naziv za žicu zajedno sa njenom izolacijom je – žila. Ovde dolazimo do poznatog pojma i sada vam je jasno zbog čega se neki kablovi nazivaju dvožilni, trožilni, četvorožilni. Kabl može imati do čak sedam žila.

Broj potrebnih žila se skuplja zajedno i okolo se postavlja plašt, odnosno materijal koji čini konačan izgled kabla, kružni u preseku. Plašt je obično od gume ili termoplastične mase. Unutra se između žila najčešće naliva nevulkanizovana guma, koja popunjava prazan prostor. Tako dobijamo kabl koji prepoznajemo u prodavnici.

Bitno je naglasiti da različiti izolacioni materijali oko žica i žila određuju čvrstinu, težinu i savitljivost, ali i druge osobine celog kabla, kao što su otpornost na visoke temperature, vlagu, hemikalije, napad glodara… Za određene namene i uslove sredine prodavac ili majstor će vam najbolje preporučiti vrstu kabla.

Važno je da znate i da boja izolacije žile nije slučajna. Fazne žile su crne, braon ili sive, nulte su plave, a zaštitne (žile za uzemljenje) su žuto-zelene.

Za kraj, sledi najvažnije upozorenje. Za „uradi sam“ poslove sa strujom i provodnicima nije dovoljno samo kupiti elektromaterijal. Neophodno je snabdeti se svim potrebnim znanjima i informacijama, kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti ljudi i štete na imovini.