KupiDeo Meni
Korpa

Pumpa sudo mašine ARISTON 272301

Pumpa sudo mašine ARISTON 272301
Pumpa sudo mašine ARISTON 272301
Pumpa sudo mašine ARISTON 272301
Pumpa sudo mašine ARISTON 272301

Podeli

Karakteristike:

- Pumpa za veš mašinu  Ariston - Hotpoint , Indesit, Whirlpool.

- Moguće oznake: COPRECI (EBS105/011) 30W, 220/240V, 256542 (C00256542), Plaset 74441 - 160021800.01

Ovaj deo odgovara za mašine sa sledećim oznakama:
LFS 114 WH/HA LFT 116 A EX LFTA+ M294 A LSFB 7B019 EU DIS 1147 LFT 114 UK.1 LDZ 226 A IX/HA DFG 15B10 EU
LFT 114 A/HA LFT 228 A LDF 12H147 X LSTF 7B019 EU DSG 5737 FDF780P.R LDF 12314 B EU.R DFG 13B10 TK
LBF 5 IT/HA LFT 228 A AG PFK 7M4B LSFF 7M09 CX RU DFG 2627 SDL510P LFF 8314 B EU.R DIF 04B1 EU
LBF 51 A IT/HA LKF 71 AG LFTA+ M284 A LSFF 7M09 C RU DFG 0507 SDL510G LST 1167 DPG 16B1 CA NX EU
LFF 8251 IT/HA LFF 81 AG LFTA+ H2141 HX LSFK 7B019 X EU DFP 5847 SDD910X LFT 2167 DFG 14B10 TK
LFF 825 X IT/HA LFF 825 X AG LFTA+ H204 HX LSFB 7B019 X EU DFP 5847 NX SDD910K LFT 4287 DFG 15B10 S EU
LFF 835 IT/HA LDF 1235 AG LFT M28 A/HA.R LSTB 6B00 EU DFP 2727 LFT 3214 HX UK LFT 52177 X DFP 58B1 EU
LBF 51 EU/HA LKF 61 EX PFT 8H4X LSTB 4B00 EU DSG 573 FR LFT 2284 A UK LFF 8214 X IB/HA.R DFG 26B1 EU
LFF 825 X EU/HA LKF 720 EX LFTA+ M294 A.R LSTB 6B019 EU DSG 573 S FR PFT 834X UK LSF 712 EU/HA DFG 15B1 A EU
LFF 835 X EU/HA LKF 720 X EX LFTA+ H204 HX.R MSTB 6B00 RU DFG 254 NX FR FDUD4812P LSF 723 EU/HA DFG 26B10 NX EU
LFF 815 EU/HA LFF 825 EX LFSA+ M284 A WH LSTB 4B00 RU DFG 0512 EU FDUD4812G LSF 6127 DFP 58T1 NX EU
LFF 825 EU/HA LFF 825 X EX LFSA+ M284 A BK LSFK 7B09 C RU DFG 0512 S EU FDUD4812K LSF 7237 DFG 26B10 EU
LKF 710 X EU/HA LDF 1235 X EX LFSA+ M284 A IX ADLK 70 DFG 2622 EU FDUD4812X LSF 723 X FR DFP 58T1 EU
LKF 710 EU/HA LFS 114 IX EX LKF 7M A IT/HA.R ADLK 70 X DFG 255 FR FDPF481P LSF 723 FR DFP 27M10 EU
LDF 1235 X EU/HA LFS 215 A IX EX LFFA+ 8M14 X IT LSFF 9M124 C EU DIF 04.R FDPF481G LSF 723 A EU DFP 27M10 NX TK
LDF 1235 EU/HA LFZ 338 IX AUS LKFA+ 7M14 X FR LSFF 9M124 CX EU DFP 277 NX TK FDPF481X LSF 723 X EU DFG 26M10 EU
LFF 8246 FR/HA LFZ 328 A IX EX LFFA+ 8M14 X IB LFB 5M019 B TK DFP 5851 FR FDAL28P LSP 720A X DFG 15M10 S EU
LKF 7146 X FR/HA LBF 51 X AUS LFF 8B5 EU/HA.R LFB 4H010 TK DFP 5851 NX FR FDUD 4212 P LSP 720A B DFG 15M10 EU
LKF 7148 FR/HA LKF 720 AUS LFFA+ 8M14 IT ELSTB 4B00 EU IDP 148 D FDUD 4212 X LSP 720A W DFP 27B1 SK
LBF 5149 FR/HA LKF 720 X AUS LFFA+ 8M14 EU LSTF 7M019 C EU IDP 147 FDUD 4411 P LSP 733A X DFP 58B1 SK
LFF 835 EU/HA LFT 216 A AUS LDFA+ 12H14 B EU LSTB 6H124 C EU DFP 2741 FR FDUD 4411 X LDF 123147 DFP 58B1 NX EU
LFS 114 IX F/HA LBF 51 AUS LKFA+ 7M14 FR LSFF 8M114 DE/SK DFP 2741 NX FR LFT H214AA HX UK LBF 517 DFP 27M1 A NX EU
LFS 114 WH F/HA LFT 2284 A AG LFTA+ M174 A ELTF 8B019 EU DFP 5841 IT LFT 32147 HX UK LDF 123147 X DFP 58T1 C NX EU
LFS 114 BK F/HA LDF 12354 X EX.R LKF 7B IT/HA.R DIF 04 DFP 5841 NX IT PFT 8H4X UK LFF 8357 DSG 2631 EU
LFT 217 A/HA LFF 8254 X EX.R LSF 825 X/HA DIF 14 DSG 2637 S LFT 3214/1 HX UK LBF 42 TK/HA DISP 53771
LFS 216 A IX/HA LFF 8254 EX.R ADLS 7 DIF 14 A DFP 5841 NX EU FDFF 1110 P LFS 213 IX TK/HA DSG 2631 DE
LFS 216 A WH/HA LFZ 3284 A IX EX LFTA+ 2164 A/HA.R DIF 26 A DFP 5731 EU FDFF 1110 G LSF 8357 DIS 161 A
LFS 216 A BK/HA LKF 61 EX.R LFTA+ M284 A/HA.R DIF 04 UK DFP 5731 NX EU FDFF 1110 X LSF 9357 X DSG 5731
LFS 228 A IX/HA LKF 720 X EX.R LFTA+ 4M874.R DIF 16 UK DFP 2731 NX EU FDFF 1110 K LBF 52 TK/HA.R DSG 5731 NX
LFS 228 A BK/HA LKF 720 EX.R LFTA+ 41164 A.R DIF 36 A DSG 051 NX EU FDYF 2100 G LBF 52 A TK/HA.R IDS 1071D UK
LFS 228 A WH/HA LBF 51 X AUS.R LFT 21677.R DIF 36 G DSG 263 NX FR FDYF 1100 P LFT 21677 DFP 58B1 NX EX
LFS 115 A IX/HA LKF 720 AUS.R LFT B16 A EU DPG 15 IX DFP 2631 NX EU FDYF 2100 K LST 11477 DFP 58B1 EX
LFS 115 A WH/HA LKF 720 X AUS.R LFTA+ 42874.R DPG 15 BK DFP 2631 EU FDYF 2100 P LST 41677 DISR 16B EU
LBF 31 TK/HA LBF 51 AUS.R LFTA+ 2284 A.R DPG 15 WH DSG 263 SK FDEF 4101 X LST 11677 DISR 57M19 CA EU
LKF 710 A TK/HA LDF 12314 AG.R LFTA+ 5H1741 X.R DIFP 36 DIF 1614 UK FDEF 4101 G LST 53977 X DISR 57M94 CA EU
LKF 7146 FR/HA LFF 8114 AG.R LFTA+ H2141 HX.R DFG 051 IT DFP 5841M NX EU FDEF 4101 P LFT 52177 X.R DSR 57M94 A S EU
LKF 7148 X FR/HA LFF 8214 X AG.R PFT 8H4X.R DFG 252 IT DFP 2631M NX EU FDEL 3101 G LFT 2294 A/HA.R DSR 57M94 A EU
LFF 8246 X FR/HA LKF 7114 AG.R PFK 7M4B.R IDF125 UK DFP 5731M EU FDEM 3101 P LFT 3204 HX/HA.R DISR 57M17 CAL EU
LFF 8243 FR/HA LFF 825 X AUS.R LFSA+ M284 A IX.R IDF125 S UK DFP 2731M NX EU FDEL 3101 P LFT 217 A/HA.R DSR 57T19 CA S EU
LFF 8243 X FR/HA LFT 2284 A AG.R LFTA M174 A.R DIFP 48 DFP 5731M NX EU LFT 114 UK.R LFF 8314 X EU/HA.R DSR 15B1 EU
LFT 229 A/HA LSF 712 AG LFSA+ M284 A WH.R DFG 051 S EU DFP 2631M EU LFT 3214/1 HX UK.R LFT 4116 A/HA DSR 15B1 S EU
LFF 8314 B EU PFT 834X EX LFSA+ M284 A BK.R DFG 050 EU DFP 2741M NX FR LFT 04 UK/TA.R LFFA+ 8214 IT DSR 57M19 A S EU
LFF 8314 FR PFK 724X EX LFT B16 A EU.R DFG 051 EU DFP 2741M FR LFS 114 B UK.R LFFA+ 8214 X IT DSR 57T19 CA EU
LFF 8314 X FR LDF 12314 B EX LFSA+ 2174 A IX.R DFG 03 TK DIFP 48M LFS114XUK.R LFFA+ 8314 A IT DSR 57M19 CA S EU
LDF 12314 B EU LST 216 A CN PFK 724X.R DFG 262 EU DFP 5847M NX LFT 2284 A UK.R LDFA+ 12314 X IT DSR 57M19 A EU
LDF 12314 X EU/HA LDF 12H14 B EX LFT 116 A FR.R DFG 262 S EU DFP 5841M NX IT LFT 228 A UK.R LFFA+ 8314 B EU DSR 15B EU
LFF 8214 X EU/HA LFF 8H54 X EX.R LFSA+ 2164 A IX.R DPG 36 A IX DFP 5841M IT SDAL1200P LDF 12314E X EU DSR 15B S EU
LFF 8214 EU/HA LKF 7M0 X EX.R LFS 114 BK/HA.R DPG 015 IX DFP 274M NX IT SDUD1200P LDF 12314E EU DISR 14B EU
LDF 12314 EU/HA LDF 12H54 X EX.R LFSA+ 2174 A WH.R DPG 015 WH DFP 274B IT FDFL 11010 P LDF 12314E B EU DISR 14B UK
LST 216 A/HA LFT 116 A EX.R LFS 115 A IX/HA.R DPG 015 BK DFG 256B FR FDFL 11010 G LFF 8314E X EU DSR 26B7 NX FR
LDF 12314 X IT/HA LFS 114 IX EX.R PFTA++ 8H4X.R DFG 151 IT DFG 254B NX FR FDEL 31010 G LFF 8314E EU DSR 26B S RU
LFF 8314 A IT/HA PFK 724X EX.R LFTA+ 1164 A/HA.R DFG 151 S IT DFG 254B FR FDEB 31010 P LFF 8214E EU DSR 26B RU
LFF 8214 IT/HA PFT 834X EX.R LFS 216 IX FR.R DFG 252 S IT DFP 2741M S FR FDEB 31010 G LFF 8214E X IB DSR 15B3 RU
LFT 3214 HX/HA LBF 5B AUS LFS 114 IX/HA.R DFG 0515 EU DFG 254B S FR FDYF 11011 P LFTA+ 3204 HX DISR 57M9 CA UK
LFT 3204 HX/HA LBF 5B X AUS LSFA+ 935 X EU/HA DFG 251 EU DFG 054B FR FDYF 11011 G LFTA+ 3214 HX DSR 15M9 C UK
LFT 2294 A/HA LFF 8M5 X AUS LSFA+ 935 EU/HA DFG 250 EU DFP 274B S FR FDYF 11011 K LFTA+ 2294 A DSR 26B9 NX FR
LFZ 3384 A IX/HA LFF 8M5 AUS MVFTA+5H X RFH DFG 052 SK IDP 148M D FDEB 10010 P LFTA+ 2284 A DISR 16M19 A EU
LFZ 2274 A IX/HA LDF 12M5 X AUS MVFTA+ M X RFH DFG 253 SK IDP 127B D FDYB 11011 P LDFA+ 12314 IT DSR 57M19 A UK
LFZ 2274 A AN/HA LFT M16 A AUS LSTA+ 216 A/HA DFG 261 AUS DFG 152B S IT FDEL 31010 P PFT 834X DVSR 5
CIS LFT 3214 HX/HA LKF 7M0 EX.R LSTA+ 329 AX/HA DFG 261 S AUS DFG 152B IT LSB 5B019 W UK PFK 724X DSR 15B S UK
LST 328 A/HA LKF 6M EX.R LFB 5B019 X EU DFG 050 (AG) IDF145 UK LSB 5B019 X UK PFK 724B DSR 15B K UK
CIS LST 328 A/HA LFF 8H54 EX.R LFB 5B019 A EU DFP 275 NX FR DVLS 5 LSB 5B019 B UK LKF 720 A TK/HA DSR 26B9 FR
LST 4167 LDF 12H14 EX LFK 7B019 A IT DFP 275 FR DIFP 36.R LTB 4B019 UK LKF 720 TK/HA DSR 15B UK
LSF 835 X EU/HA LKF 7M0 X KW.R LFF 8M019 EU DFP 573 FR DPG 15 IX.R LTF 8B019 C UK LBF 520 X TK/HA DSR 26B7 FR
LSF 835 EU/HA LFB 5B010 GB EX LFF 8M019 X EU DFP 584 NX EU DIFP 48M.R LTF 8B019 UK LFSA+ 2284 A IX DSR 57B S RU
LSF 825 FR/HA LFB 5B010 GBX EX LFB 5B019 EU DFP 573 EU DIF 26 A.R FDAL 11010 P LFSA+ 2174 A BK DSR 57T94 CA EU
LSF 825 X FR/HA LFK 7M010 GBX EX LTB 4B019 EU DFP 584 EU DPG 36 A IX.R FDDSN 11010 K LFSA+ 2174 A WH DSR 57T94 CA S EU
LST 116 HA LFK 7M019 EX LSB 5B019 X EU DFP 573 NX EU DIFP 48.R FDFSM 31011 P LFSA+ 2284 A BK DFG 15B10 TK
LST 114/HA LFK 7M019 X EX LTB 6B019 C EU DFP 274 NX EU DIF 3414M UK.R FDFSM 31011 G LFSA+ 2174 A IX DFG 15B1 SK
LST 1147 LFB 5B010 X EX LFK 7M019 X EU DFP 272 EU DFG 04 TK FDFSM 31011 SB LFSA+ 2164 A IX DSR 57B UK
LSF 935 X EU/HA LFB 5B010 EX LFB 5M019 X TK DFP 273 NX EU DIF 16 UK.R FDYB 10011 G LFTA+ 2164 A DFP 27B1 UK
LST 329 AX/HA LTF 8B019 C EX LFB 3B010 TK IDP 148 UK DPG 15 WH.R FDDSN 11010 P LFTA+ 2174 A DSR 57B1 NX EU
LFF 7146 FR LSB 7M019 CX EX LFB 5B019 FR IDP 127 UK DPG 15 BK.R FDFEX 11011 P LFTA+ 52174 X DFG 26B1 UK
LFF 7146 X FR LFF 8M019 X AG LFB 5B019 X FR IDP 127 NX UK DPG 15 WH UK.R FDFEX 11011 G LFTA+ 41164 A DSR 57M17
LFF 8214 X IT/HA LSFB 7B09 EX ELTB 4B019 EU DFP 273 IT DPG 15 IX UK.R FDFEX 11011 K LFTA+ 42874 DSR 57M17 NX
LST 5397 X LSFB 7B09 X EX LTF 8B019 C EU DFP 584 NX DIF 1614 UK.R HFED 110 P LKF 7114E FR DSR 26B17 NX
LBF 31 TK/HA.R LFB 5M019 AUS LTF 8B019 EU DFP 273 NX IT DSG 5741 NX SIUF 22111 G LFF 8214E FR ADG 201
LBF 51 EU/HA.R LTB 6M019 AUS LSB 5B019 CB EU DFP 584 IT DSG 0531 EU SIUF 22111 K LFF 8314E FR ADL 101
LKF 72 A IT/HA.R LFT 114 UK LTB 6M019 C EU DSG 573 DIF 361 A SIUF 22111 P LKF 7114E X FR ADG 211
LKF 710 X EU/HA.R LFT 228 A UK LTB 6M019 EU DSG 573 S DPG 361M A IX SIUF 32121 X LFF 8214E X FR ADG 402
LKF 710 A TK/HA.R LFT 321 HX UK LSB 7M019 CX EU IDS 573 UK DIF 34 A LSTF 9H117 C UK LFF 8314E X FR ADG 221
LFF 825 X IT/HA.R LFZ338XUK LKF 7M X EU DIS 14 DFG 2631M NX EU SIAB 11000 P LST 5367 X ADG 361
LKF 7148 X FR/HA.R LFS114XUK PFK 7M4X.R DIS 16 DISP 547 SISML 21011 P LST 5337 X ADG 301
LKF 71 IT/HA.R LFS114BUK LD60 12H X (RU) DIS 04 UK DIS 361 A SIAL 11010 K LSF 7237 X ADG 351
LKF 710 EU/HA.R LFS114KUK LFK 7M019 EU DPG 15 WH UK DFP 27B1 A EU SIAL 11010 G LFTA+ 2294 A.R ADG 321
LFF 815 EU/HA.R LFS114WUK LFF 8M019 A TK DFP 273 FR DFG 26M1 A S IT SIAL 11010 P LFTA+ 3204 HX.R ADG 462
LBF 51 IT/HA.R FDM550P LFB 5M010 TK DFP 273 NX FR DFG 15B1 S IT LSTB 4B00 UK LFTA+ 3214 HX.R ADG 422
LBF 5 IT/HA.R FDL570P LFB 4M010 TK DFP 573 NX FR DFG 15B1 IT FDIS 11210 P LFT 116 A FR ADG 522 X
LKF 7146 X FR/HA.R FDL570G LFB 4M010 X TK DPG 15 IX UK IDS 107D UK FDFAO 11011 G LFS 216 IX FR ADG 562 X
LKF 7148 FR/HA.R FDL570A LSTA+ 5397 X DFP 584 TK DFG 2631M EU SIUF 32120 X LFSA+ 2284 A WH ADG 271
LFF 8243 FR/HA.R FDL570X LSFA+ 825 X/HA DFG 054 FR DFG 15B1 FR SIUF 32120 K LSF 935 SK GCX 723
LFF 8243 X FR/HA.R FDF780P LSFA+ 825 HA DFG 254 FR DFG 15B1 S FR SIUF 32120 P LFTA+ 1164 A/HA GCX 825
LBF 51 A IT/HA.R FDF780G LSTA+ 327 AX/HA DFG 254 S FR DFP 5841M NX EX LFT 114/HA LDFA++ 12H14 EU ADG 321 IX
LBF 5149 FR/HA.R FDF780X LSTA+ 116 HA DFG 154 DFP 5841M EX LFT 116 A/HA LFF7 8H14 A IT ADG 422 IX
LFF 825 IT/HA.R FDF780A LSTA+ 216 A.1/HA DFG 0535 DFG 15B1 UK LFT 216 A/HA LFF7 8H14 X EU ADG 522 IX
LFF 8246 FR/HA.R FDD912P LSPA+ 720A.1 X/HA DFP 585 FR DFG 15B1 K UK LFT 228 A/HA LFF7 8H14 EU GCI 826 IX
LKF 7146 FR/HA.R FDD912G LFF 8B019 EU DFP 585 NX FR DFG 15B1 C UK LFT 320 HX/HA LDF7 12H14 X EU ADP 201 WH
LFF 8246 X FR/HA.R FDD912X LSFA+ 935 SK DFG 262 NX EU DIF 16T1 A EU LFT 321 HX/HA LDFA++ 12H14 X IT ADP 221 WH
LFF 825 A IT/HA.R FDM550P.R LFB 5B019 B FR DFP 273 S FR DIF 14B1 EU LDQ 228 ICE/HA LFFA++ 8H14 A IT ADP 301 WH
LDF 12314 X IT/HA.R FDL570P.R LSTF 9M117 C EU DIF 14.R DFG 15B1 S UK CIS LFT 321 HX/HA LFFA++ 8H14 X EU ADP 301 WH UK
LFF 8214 X IT/HA.R FDF780K LSFF 9H124 C EU DIF 14 A .R DIFP 18T1 CA EU LBF 51 IT/HA LDFA++ 12H14 X EU ADP 301 IX UK
LFF 8314 A IT/HA.R FDD912K LSFF 9H124 CX EU DIF 04 UK.R DFG 051 (ZA) LKF 71 IT/HA LFTA++ H214 HX ADP 321 WH
LFF 835 IT/HA.R LFT 04 UK/TA LSFF 8M117 X EU DIFP 4367 DFG 051 S (ZA) LKF 72 A IT/HA LFTA++ 5H174 X ADP 321 IX
LFF 8214 IT/HA.R LST 216 A UK LSFF 8M117 EU DIS 16 A DPG 15B1 UK LFF 825 IT/HA LFT7 H204 HX ADP 361 WH
LFF 835 EU/HA.R SDD910G LSFF 9M114 CX EU DSG 051 EU DPG 15B1 NX UK LFF 825 A IT/HA LFF 816 EU/HA.R ADP 402 IX
LFF 835 X EU/HA.R SDD910P LSFF 8M116 C EU DSG 263 EU DIFP 18B1 UK LFF 835 A IT/HA PFTA++ 8H4X ADP 422 WH
LDF 12314 X EU/HA.R FDF784G.R LSFF 9M114 C EU IDS 105 UK DIF 16M1 UK LDF 1235 X IT/HA LFFA+ 8H141 A IT ADP 502 IX UK
LDF 12314 EU/HA.R FDF784A.R LSFF 8M116 CX EU IDS 105 S UK DIF 04B1 UK LFS 114 BK/HA LDFA+ 12H141 X IT ADP 522 IX
LFF 8214 EU/HA.R FDF784X.R LSTF 9H114 CL EU DSG 0517 DIF 14T1 UK LFS 215 A IX/HA LFFA+ 8M14 X FR ADP 522 WH
LFF 8214 X EU/HA.R FDD914P.R LSTF 9M116 CL EU DSG 2637 RU DIF 14B1 A EU LFS 215 A WH/HA LFFA+ 8H14 FR ADPU 201 WH
LFF 7146 FR.R FDD914G.R LSTF 9H124 CL EU DSG 263 S FR DPG 16B1 A K EU LFS 215 A BK/HA LFFA+ 8M14 FR ADP 301 IX
LFF 7146 X FR.R FDD914X.R LSPB 7M116 X EU DSG 263 FR DPG 16B1 A NX EU LFS 217 A IX/HA LFFA+ 8H14 X FR ADP 402 WH
LFF 8314 FR.R FDM554P HDS 6B117 EU DSG 051 S EU DPG 16B1 A EU LFS 217 A WH/HA LFFA+ 8H141 X EU ADP 422 IX
LSF 935 FDD914K.R LSTF 9M124 C EU DSG 263 DE DFP 58B1 UK LFS 217 A BK/HA LFFA+ 8H141 EU ADPU 502 WH
LFT 3214 HX/HA.R FDF784K.R LSTF 9M115 C EU DSG 573 NX DFP 58T1 C UK LFZ 227 A IX/HA LFTA+ 5H1741 X GCF 725 WH
LFT 114/HA.R FDL570G.R LSTF 9B116 C EU IDS 105 K UK DFG 15B1 PL LFZ 227 A AN/HA LDFA+ 12H141 X EU GCX 5874
LFT 116 A/HA.R FDL570A.R LSTF 9H115 C EU IDF125 K UK DIFP 18B1 A EU LFZ 338 A IX/HA LDFA+ 12H141 EU GCX 4762
LFT 216 A/HA.R FDL570X.R LSTF 7M019 C RU DISP 5377 DFG 26B1 NX EU LFS 114 IX/HA LFTA+ 4M874 GCI 4772 IN
LFT 228 A/HA.R FDM554P.R LSTF 7H019 C RU DIF 16B1 A EU

Napišite recenziju

Napomena: HTML nije podržan!
Loše Dobro
Captcha

Postavite nam pitanje

Napomena: HTML nije podržan!
Captcha
Pumpa sudo mašine ARISTON 272301
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o ovom proizivodu, slobodno nas kontaktirajte preko kontakt forme za dodatne informacije ili telefonom 065/629-86-46. Radno vreme kontakt centra 08h:17h, subotom 08:14h.

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena.
Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona).
Online formular zahtev za odustanak od ugovora

Uputstvo za odustanak od kupovine možete pronaći putem sledećeg linka: Video uputstva

Postavite nam pitanje

Napomena: HTML nije podržan!
Captcha
  • Raspoloživost: Na stanju
  • Šifra proizvoda: 003414
  • Težina proizvoda: 0.33kg
2,010.00 din
Bez poreza: 1,675.00 din

Poštovani/a, proizvod trenutno nije na stanju. Unesite Vaše podatke i na mejl će Vam stići obaveštenje čim proizvod bude dostupan.

Ime
Mejl
Telefon
Napomena