Postoji mnogo različitih kodova grešaka koji se mogu prikazati na Beko sušilici, a svaki od njih ukazuje na drugačiji problem.

U ovom tekstu možete pronaći neke od uobičajenih Beko kodova grešaka koji se mogu prikazati i šta oni znače.

Ne zaboravite da uvek isključite mašinu za sušenje iz struje i budite oprezni kada pokušavate da je popravite.

E00: Nema koda greške

E01: Greška prekidača za zaključavanje vrata

    Povezani kod greške: E04: Mašina za sušenje se pokreće kada se otvore vrata

Moguća rešenja su:

Proverite da li su vrata dobro zatvorena, da li brava ispravno leže na svoje mesto i da li se vrata otvaraju dok je program pokrenut.

Imajte na umu da preopterećenje mašine za sušenje može dovesti do otvaranja vrata dok program radi. Proverite i zamenite, ako je potrebno, bravu i kvaku vrata. Proverite konektor kablovskog snopa i priključak (proverite da li su svi konektori pravilno umetnuti).

Proverite otpor kontakta brave vrata čije omske vrednosti treba da budu ∞Ω | OL kada je mikro-prekidač za vrata u normalnom (otvoren) položaju i ~ 0.1 – 1.0 Ω kada je mikro-prekidač u uključenom (zatvoren) položaju.

Proverite i zamenite, ako je potrebno, glavni modul elektronike mašine za sušenje veša.

E02: Pun rezervoar za vodu

Proverite rezervoar za vodu - uverite se da je rezervoar prazan i da u njemu nema predmeta (dlačica, vlakna, itd.).

Proverite kablovski snop.

Proverite otpor prelivnog mikro-prekidača pomoću multimetra čije omske vrednosti treba da budu ∞Ω | OL kada je otvoren i ~ 0.1 – 1.0 Ω kada je prekidač uključen (zatvoren). Multimetrom proverite i otpor pumpe čije omske vrednosti treba da budu ~ 209 – 1395 Ω.

Proverite ispravan rad kod pumpanja vode.

Ako se greška i dalje pojavljuje, zamenite glavni modul elektronike.

E03: Prazan bubanj

Kada se ova greška pojavi proverite da li su veš i odeća dovoljno teški i da li je odeća dovoljno mokra.

E05: Sušilici je potrebno predugo vremena da osuši veš

Ovo se može desiti ako je sušilica preopterećena. Uverite se da pravilno pratite uputstva o tome kako da napunite mašinu za sušenje veša.

Razlog može biti i ako je veš previše mokar. Mašina za pranje veša može ostaviti odeću previše vlažnu nakon ciklusa pranja; proverite podešavanje brzine centrifuge na mašini za pranje i podesite opseg između 600 o/min i 1000 o/min pre pokretanja ciklusa.

Proverite i očistite ekran filtera za dlačice.

Proverite i očistite kondenzator.

E06: Greška otvoreno kolo NTC senzora vrata

Povezani kodovi grešaka:

    E07: Greška kratkog spoja NTC senzora vrata

    E08: Greška u pregrevanju NTC senzora vrata

Kada se pojave ovi kodovi grešaka, možete da proverite kablovski snop i uverite se da su svi konektori pravilno umetnuti. Proverite otpor NTC senzora vrata čija je normalna omska vrednost pri temperaturi od 25°C približno ~ 12 KΩ.

Proverite da li se u otvoru za sušenje nakupilo naslaga i time smanjio protok vazduha iz mašine. Proverite i očistite ekran filtera za dlačice i očistite kondenzator i na kraju proverite glavni modul elektronike i zamenite ga ako je potrebno.

E09: Otvoreno kolo NTC senzora grejača

Povezani kodovi grešaka:

    E10: Greška u kratkom spoju NTC senzora grejača

    E11: Greška u pregrevanju NTC senzora grejača.

Za rešavanje ovih problema prvo proverite kablovski snop i uverite se da su svi konektori pravilno umetnuti.

Proverite otpor senzora grejača, proverite termostat za resetovanje i resetujte termostat ručno ako je zaglavljen.

Proverite grejni element i to NTC senzor grejača koji na temperaturi od 25°C ima otpornost od ~ 15.2–19.5 KΩ, Self-reset grejač koji na 160°C ima vrednosti od 0.1 – 1.0 Ω, primarni grejač koji treba da ima otpornost od 32.3 Ω i sekundarni grejač koji treba da ima otpornost od 73.6 Ω.

Proverite da li se u otvoru za sušenje nakupilo naslaga i time smanjio protok vazduha iz mašine. Proverite i očistite ekran filtera za dlačice i očistite kondenzator i na kraju proverite glavni modul elektronike i zamenite ga ako je potrebno.

E12: prekinut pogonski remen-kaiš

Kod ovog problema pored provere remena-kaiša, potrebno je proveriti i po potrebi zameniti i remenicu motora, držač motora, sklop španera remena-kaiša i potporne točkove bubnja.

E13: Greška začepljen filter

Proverite i očistite filter za dlačice i kondenzator.

E14: Greška brzo povećanje temperature

Povezani kodovi:

    E15: Velika temperaturna razlika između grejača i NTC senzora vrata

Proverite da li se u otvoru za sušenje nakupilo naslaga i time smanjio protok vazduha iz mašine. Proverite i očistite ekran filtera za dlačice i očistite kondenzator.

Uklonite i očistite dlačice sa senzora.

E16: Greška niskog napona

Kada je napon napajanja manji od 170 Vac, mašina za sušenje prelazi u režim pripravnosti dok se napon ne vrati u normalni opseg.

Proveriti napajanje mašine sušilice.

Ako se greška i dalje javlja, zamenite glavni modul elektronike.

E17: Greška visokog napon

Kada napon napajanja pređe 260 Vac, mašina za sušenje će se zaustaviti, a sve električne komponente će prestati da rade.

Proverite napajanje.

Ako se greška i dalje javlja, zamenite glavni modul elektronike.

E18: Greška komunikacije sa BLDC motorom

Povezani kodovi:

    E19: BLDC sistem pauziran greška

    E20: Greška tolerancije obrtaja BLDC motora

    E21: Greška minimalnog broja obrtaja BLDC motora

    E22: Greška pri ponovnom napajanju BLDC motora

    E23: greška abnormalni napon BLDC motora

    E24: Greška pregrevanja BLDC motora

    E25: greška zakočen rotor BLDC motora

    E26: greška prekoračenje brzine BLDC motora

    E27: greška prevelika struja BLDC motora

Za sve ove kodove grešaka isti je pristup rešavanju problema:

Proverite kablovske snopove i uverite se da su svi konektori pravilno umetnuti između glavnog modula elektronike i modula invertera i između Invertorskog modula ploče i BLDC motora.

Proverite otpor BLDC motora koji treba da bude u opsegu od ~ 5.4 – 9.8 Ω.

Proverite modul elektronike invertera i zamenite ga ako je potrebno.

Proverite glavni modul elektronike i zamenite ga ako je potrebno.