Veran pratilac gotovo svih manjih potrošača električne energije je produžni kabl. Produžni i priključni kablovi različitih dužina i karakteristika nalaze se u poslovnim prostorijama, sobama i kuhinjama stanova, ali i u dečjim sobama, u podrumima, na terasama... i drugim mestima na kojima bi trebalo da se pronađe bezbednije rešenje.

S vremena na vreme u medijima se pojave uznemirujuće vesti o nesrećama koje su prouzrokovane neispravnim produžnim kablovima, ili njihovom nepravilnom upotrebom. I tek tada smo skloni da se zapitamo koliko su produžni kablovi u našem okruženju sigurni, na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine, da li ih treba isključivati ako ih ne koristimo...

U prodavnicama koje prodaju elektromaterijal nalazi se, obično, više modela i vrsta produžnih kablova. Prodavac će vam dati savet koji da izaberete, u zavisnosti od vaših potreba, ali je dobro da imate u vidu i sledeće.

produzni kabloviKupujte produžni ili priključni kabl uvek u prodavnici. Tražite sve podatke o proizvođaču, testiranju kabla, karakteristikama.

Veoma je važan i kvalitet kontakata, odnosno mesta gde će se vaš utikač uključiti.

Za korišćenje na otvorenom, izaberite isključivo produžni kabl koji je namenjen za upotrebu na otvorenom, i to proverite pre kupovine. Pročitajte uputstvo za upotrebu, ako ga ima. Od karakteristika – najvažnije su snaga, izražena u vatima, i maksimalna jačina struje, izražena u amperima.

Proverite koliko snage i jačine struje koristi uređaj, ili uređaji koje želite da priključite. Kabl može da ima prekidač, što je praktično, ali za veća opterećenja analizirajte druge podatke iz specifikacije. Neki produžni kablovi, na primer, imaju keramičko jezgro i kanale od samogasive plastike.

Tokom korišćenja produžnog kabla, budite posebno oprezni sa brojem i snagom uređaja koje priključujete. Čak i ako ste kupili najbolji kabl, razmislite o kvalitetu i snazi instalacija (provodnika) od utičnice u zidu do osigurača, kao i o jačini za koju je namenjen sam osigurač. Ne povezujte jedan produžni kabl na drugi.

Ne pokrivajte produžni kabl tepihom ili nameštajem, nemojte ga lepiti ili na drugi način fiksirati za pod. Svako potencijalno zagrevanje predstavlja u tom slučaju opasnost od požara. Ne pritiskujte, ne savijajte i ne pomerajte kabl dok je uređaj uključen.

Pokrijte štitnicima nekoriščene utičnice ako imate malu decu u stanu. Ukoliko se produžni kabl zagreva, prestanite da ga koristite. Sprečite da do kabla stigne voda ili vlaga.

Ako možete, isključite kabl kad ga ne koristite. Prilikom isključivanja uvek čvrsto uhvatite i pažljivo povucite utikač, a ne kabl. Produžni kabl koji ne koristite uvek čuvajte u stanu, odnosno u zatvorenom prostoru.

Nemojte sami popravljati oštećene produžne ili priključne kablove.

Dešava se da kupci prilikom kupovine produžnog kabla više brinu o prenaponskoj zaštiti, odnosno o načinu zaštite svojih uređaja od kolebanja napona, nego o ličnoj bezbednosti. Nemojte biti jedan od njih. Ukoliko nepravilno odaberete ili koristite produžni kabl, možete dovesti u opasnost svoj život i živote ukućana, kao i kompletan životni ili radni prostor, a ne samo aparat priključen na kabl.

Imajte u vidu još nešto – produžni kabl je namenjen za privremena rešenja. Ako planirate da ga koristite stalno, posebno za jače aparate i uređaje, razmislite o radovima na instalacijama koji će vam obezbediti više bezbednih utičnica u zidu, na mestima gde to vama odgovara.