Ispratili smo statistiku na zadnjih 100 popravki veš mašina koje su majstori sa kojima sarađujemo radili. Evo konkretnih kvarova koji se najčešće javljaju i u kom procentu:

  • Najćešći kvar koji se dešava, negde oko 17%, su ležajevi i semering. Uzrok tom kvaru, najčešće je ubacivanje veće količine veša od propisane... 
  • Sledeći kvar, po učestalosti je propadanje amortizera, negde oko 15% Uzrok ovoga kvara najčešće je, takođe, ubacivanje veće količine veša od propisane, kao i neblagovremena zamena ležajeva i semeringa. 
  • Filteri, odnosno ulošci filtera, negde oko 12% ukupnih kvarova. Razlog tome je u našem kraju, velika tvrdoća vode, pa i loš kvalitet praška vrlo često, kao i neredovno čišćenje filtera. Ponekad uzrok kvara često bude i mehaničko oštećenje (ekseri, šrafovi, metalni novac i slično).
  • Takođe u česte kvarove možemo uvrstiti i kvarenje pumpe za izbacivanje vode, oko 12% najčešćih kvarova. Najčešći uzrok ovog kvara uglavnom je provlačenje sitnijeg veša kroz creva veš mašine kao i strana tela, zaboravljena u stvarima...
  • Najčešći razlog pregorevanja grejača na veš mašini 11%, bar u ovim krajevima, je velika količina kamenca koja se stvara dugotrajnom upotrebom uređaja i loš kvalitet i velika količina praška koji voda ne može uvek u potpunosti da rastvori.
  • Sledeći kvar, koji je čest na veš mašinama je pucanje remena, negde oko 10% najčešćih kvarova. Uzrok ovoga kvara najčešće leži u neblagovremenoj zameni ležajeva i semeringa, kao i amortizera.
  • Bimetalne bravice 8% na veš mašinama najčešće se kvare zbog vlage, odnosno kondenza, pošto veš mašine u najvećem broju slučajeva stoje u kupatilu. Kvar bimetalne bravice, vrlo često uzrokuje pucanje ručice vrata 8% na veš mašini, iz razloga što oštećenje bimetalne bravice utiče na vreme koje je fabrički programirano za otvaranje vrata po završetku programa pranja. Ljudi su navikli na jedan režim, a kad je vreme otvaranja produženo, onda malo jače potezanje ručice vrata uzrokuje pucanje iste.
  • U česte kvarove možemo uvrstiti i propadanje gume na vratima, oko 6% najčešćih kvarova,  što je prouzrokovano lošim kvalitetom praška, a ne treba zanemariti ni mehanička oštećenja gume, prouzrokovana raznim zaboravljenim stvarima po džepovima odeće, rajsfešlusima itd...
  • Ostali kvarovi 1% (kade, elektronike, stakla i okviri vrata, nosači bubnja, creva...)