Da li vaša Beko mašina za pranje veša prikazuje kodove grešaka za koje niste sigurni šta znače? Ako je odgovor potvrdan, sastavili smo listu sa svim kodovima grešaka zajedno sa objašnjenjima šta bi mogao biti problem sa vašom mašinom za veš.


C9, F9 Ukazuje na neravnotežu tokom ciklusa centrifuge.

E10, E11, C1 Ukazuje na probleme sa unošenjem vode, nedovoljno unesene vode ili probleme sa odvodom.

E30 , C3 Greška je uzrokovana vodom na dnu ili u unutrašnjosti mašine.

E40, E41 Vrata/poklopac uređaja su otvorena ili nisu pravilno zatvoreni, uređaj je preopterećen, brava vrata je neispravna.

E60 (ili bilo koji kod koji počinje sa E6) Generalno se odnosi na problem sa grejanjem mašine.

E80 ili emituje 8 treptaja Označava da je birač ciklusa pogrešno podešen ili da je mašina za pranje veša možda pokrenuta sa biračem ciklusa podešenim na pola puta između dva ciklusa pranja.

E90, E91, E92, E93 ili E94 Ukazuje na probleme u konfiguraciji/komunikaciji sa elektronskim delovima.

EA0 ukazuje na grešku DPS (senzor položaja bubnja).

Eb0 Može ukazivati na probleme sa preniskim naponom napajanja.

EF0, EFo, EF3 Koristite manje deterdženta.

EHO / EH0 Ukazuje na problem sa napajanjem.

EH1 Učestalost napajanja van opsega.

EH2 Napon napajanja je previsok.

EH3 Napon napajanja je prenizak.

E20, E21, C2 Ukazuje na probleme sa pumpanjem. Mašina za pranje veša ne ispušta vodu, bubanj se ne okreće, aparat proizvodi neobičan zvuk zbog blokade odvodne pumpe.


Ukoliko vam se kod za grešku pojavljuje kod Whirlpool mašine, pogledajte naš tekst o kodovima grešaka kod Whirlpool mašine.* Ovaj tekst je informativnog karaktera i izražava mišljenje autora, koje ne mora uvek biti ispravno. Kupideo nije odgovoran, niti garantuje za bilo koje mišljenje, preporuku, ili zaključak koji se pojavljuje u tekstu. Takođe, Kupideo ne može da prihvati odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu iz tumačenja ovog teksta.